[en]

Syndikatet af Kollektive og Alternative Besiddelser
Idéen med Syndikatet af Kollektive og Alternative Besiddelser (herefter SKAB) er at fremtidssikre kollektive ejendomme ved at modarbejde incitamenter i ejendomsmarkedet, der gør det svært at opretholde bæredygtigt kollektivt ejerskab på langt sigt.

Med tiden vil den kollektive ejendom stige i værdi på grund af forbedringer (resultatet af mange menneskers arbejde), eventuelt afbetaling af lån og generelle prisstigninger. Med den akkumulerede værdi stiger også incitamentet og fristelsen til at likvidere den kollektive ejendom. I den forstand er de ældste og mest resursestærke kollektiver samtidig de mest udsatte. 

Med SKAB ønsker vi omvendt at understøtte kollektivbevægelsens kapacitet ved at sikre medlemskollektivernes ejerskabsform mod spekulation og privat vinding ved salg. SKAB bestræber sig på at være så demokratisk, åben og transparent som muligt. Vi har tillid til, at vi igennem demokratisk gensidighed kan holde hinanden fast på, at medlemskollektivernes fællesskabte værdier forbliver på fælles hænder.Hvordan?

SKAB sikrer de enkelte medlemskollektivers fortsatte beståen ved at være tildelt et veto i tilfælde af salg. Det er SKAB's primære formål aktivt at bruge dette veto. Som udgangspunkt blander vi os ikke yderligere i det enkelte kollektivs ejerforhold, og kollektiverne har således fuld autonomi over jord, bygninger o.a. daglig drift. Vores eneste krav til kollektiverne er, at de A) giver os et reelt og juridisk gyldigt veto som kan blokere et salg og B) at der er en demokratisk struktur i kollektivet. Resten er helt op til jer selv.

Rent teknisk kan SKAB rumme mange forskellige ejer-former. Selve sikringen ligger i at lade kollektivets vedtægter tinglyse. Af de tinglyste vedtægter skal det fremgå at SKAB har veto ved salg. Vi opererer med fuld konsensus, og alle medlemmer af SKAB har således mulighed for at blokere et salg.Samarbejdet

Vi har valgt at lave en meget simpel, flad og smidig struktur. Hvert kollektiv har én stemme, og alle beslutninger træffes i enstemmighed. Der er ingen ledelse og ingen afgivelse af magt. Med denne opbygning kan vi sammen kontrollere udviklingen i organisationen, f.eks. om vi ønsker at optage 0 eller 20 nye kollektiver i år, om vi sammen vil opkøbe jord, eller noget helt tredje. Denne struktur har vist sig meget stærk og ressilient, bl.a. hos det tyske Mietshäuser Synidkat, som vi er stærkt inspirerede af.

Se desuden mere i vores vedtægter.Kontakt