UKRUDT.NET

hjemnæste mødereferater og kildekoderwikirodnettet

Ukrudt.net er en delvist soldrevet community server på sydfyn. Vi hoster forskellige services for aktivister og organiseringer.

Ukrudt.net er også et grynende hacker-kollektiv, hvor vi mødes og lærer hinanden tech og server-fu.

Kontakt: abekonge@gaia.chat

Spirer i ukrudtsskoven

Følgende sider bor alle på ukrudt.nets server:

8.MARTS - side for 8.martsinitiativet Svendborg

ANTIRACISTISK NETVÆRK SVENDBORG (ARN) - lokal aktivist- og arrangørgruppe

ASK KATZEFF - personlig hjemmeside for Ask Katzef

BYENS UKRUDT - lokaldebat om byudvikling, gentrificering og investorer

BLADET - autonomt lokalblad for Sydfyn

CYKELTUTTEN - fællesværksted og cykelkulturhus på Svendborg Havn.

DAVID BIRK - personlig hjemmeside for David Walther Birk Lauridsen

EMOKAT GRAFIK - aktivitisk linoleumstryk

KOLLEKTIV EMAIL - fællesejet og demokratisk organiseret emailfællesskab, som skaber services, som alternativ til big tech og overvågning.

MEJERIET - storkollektiv og arbejdsfællesskab i Øster Skerninge

Maskinen Svendborg - Brugerdrevet fælleshus på Dronningholmsvej 74a Svendborg

OLGAS TEGNEHJEMMESIDE - Olgas hjemmeside med tegninger og tegnetips og mulighed for at sende egne tegninger.

PALÆSTINAINITIATIVET SVENDBORG - lokalt organiseret solidaritetsarbejde med Palæstina.

PETER GRY - personlig hjemmeside for Peter Gry Jørgensen

SOLPUNK - årlig festival / un-conference med solarpunk som inspiration. Low-tech løsninger og antikapitalistisk fremtid...

RAV - hjemmeside for ensemblet rav. Eksperimenterende musik fra det Sydfynske Øhav

SVENDBORG.UKRUDT.NET - om genudgivelse af bogen SvendborgRødder

SYDFYNS FORENING FOR KREATIV BEVÆGELSE - lokal bevægelsesforening

SYNDIKATET AF KOLLEKTIVE OG ALTERNATIVE BESIDDELSER (SKAB) - fællesskab af kollektiver, der ønsker at understøtte kollektive boformer mm.

SØSTJERNECYKLER - lokal cykelsmed og stelbygger