UKRUDT.NET

hjemnæste mødereferater og kildekoderwikirodnettet

Spirer i ukrudtsskoven

Følgende sider bor alle på ukrudt.nets server:

BLADET - autonomt lokalblad for Sydfyn

SYDFYNS FORENING FOR KREATIV BEVÆGELSE - lokal bevægelsesforening

BYENS UKRUDT - lokaldebat om byudvikling, gentrificering og investorer

ANTIRACISTISK NETVÆRK SVENDBORG (ARN) - lokal aktivist- og arrangørgruppe

ASK KATZEF - personlig hjemmeside for Ask Katzef

PETER GRY - personlig hjemmeside for Peter Gry Jørgensen

DAVID BIRK - personlig hjemmeside for David Walther Birk Lauridsen

SOLPUNK - årlig festival / un-conference med solarpunk som inspiration. Low-tech løsninger og antikapitalistisk fremtid...

SYNDIKATET AF KOLLEKTIVE OG ALTERNATIVE BESIDDELSER (SKAB) - fællesskab af kollektiver, der ønsker at understøtte kollektive boformer mm.

SØSTJERNECYKLER - lokal cykelsmed

8.MARTS - side for 8.martsinitiativet Svendborg

SVENDBORG.UKRUDT.NET - om genudgivelse af bogen SvendborgRødder

MEJERIET - storkollektiv og arbejdsfællesskab i Øster Skerninge